Arna Hauksdóttir, prófessor og forstöðumaður Miðstöðvar í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands, hefur tekið sæti í stjórn Vísindagarða Háskóla Íslands. Vísindagarðar eru samfélag nýsköpunar og rannsókna staðsett í Vatnsmýrinni þar sem atvinnulífið og háskólasamfélagið styðja markvisst við hugvit til framþróunar og atvinnuuppbyggingar.

Á Vísindagörðum eru meðal annars Háskóli Íslands, Íslensk erfðagreining ehf., Alvotech, Mýrin Nýsköpunarsetur, Gróska, CCP hf., Lífvísindasetur HÍ, KLAK, GEORG jarðvarmaklasi og Miðstöð hönnunar og arkitektúrs.

„Sem mikil háskólamanneskja finnst mér frábært að sjá hvernig háskólasvæðið hefur þróast til hins betra á síðustu árum. Vísindagarðar hafa spilað stórt hlutverk í þróun svæðisins, meðal annars með tilkomu Grósku sem hægt er að kalla suðupott nýsköpunar á Íslandi,“ segir Arna Hauksdóttir, nýr stjórnarmaður Vísindagarða HÍ.

Auk Örnu sitja í stjórn, Sigurður Magnús Garðarsson, stjórnarformaður og forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs, Linda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar hjá Marel og stjórnarformaður Íslandsbanka, Kristinn Aspelund, framkvæmdastjóri Ankeri ehf. og stjórnarmaður í Samtökum sprotafyrirtækja, og Óli Jón Hertervig, skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg.

„Það er afar ánægjulegt að fá Örnu til liðs við stjórnina enda mikilvægt að stjórnin búi yfir víðtækri og ólíkri þekkingu til að styðja við og efla fjölbreytta starfsemi Vísindagarða. Einn af grunnþáttum starfseminnar er að byggja upp sjálfbært samfélag sem styður við verðmæta- og þekkingarsköpun sem byggir á grunnrannsóknum og vísindum,” segir Sigurður Magnús Garðarsson, formaður stjórnar.

Arna lauk doktorsprófi í faraldsfræði við Karolinska Institutet í Stokkhólmi árið 2009 og hefur síðan starfað við Háskóla Íslands við kennslu og leiðbeiningar í meistara- og doktorsnámi í lýðheilsuvísindum. Hún sinnir einnig rannsóknum í talsverðum mæli og þá aðallega á áhrifum áfalla á heilsu og er ein af aðalrannsakendum rannsóknanna Áfallasaga kvenna og Líðan í Covid.

Vísindagarðar eru í eigu Háskóla Íslands (94,5%) og Reykjavíkurborgar (5,5%) og er megináherslan að skapa kjöraðstæður fyrir rannsóknir og nýsköpun á Íslandi.