Bókunarstaða á gististöðum er góð á landinu öllu samkvæmt bókunarsíðunni booking.com, en búið er að bóka yfir 80% herbergja flestar helgar í júlí og í sums staðar á landinu er allt orðið uppbókað. Fjöldi gistinátta er kominn á svipaðar slóðir og fyrir faraldur og í apríl voru seldar aðeins 3% færri gistinætur en árið 2019. Skapast hefur umræða um að Ísland sé jafnvel að verða uppselt, en Hildur Ómarsdóttir, aðstoðarforstjóri Icelandair Hotels, segir að umræðan um uppselt Ísland sé óþarflega dramatísk í fjölmiðlum og að bókunarstaða breytist hratt þessa dagana, og því ekki útilokað að fá herbergi með stuttum fyrirvara.

„Bókunarskilmálar breyttust mikið í Covid faraldrinum, og eru nú mun sveigjanlegri en áður. Það þýðir að bæði einstaklingar og ferðaskrifstofur með hópabókanir geta afbókað með styttri fyrirvara en áður, og þá myndast svigrúm til endursölu.“


Aukið framboð hótelherbergja

Mikið var byggt af hótelum á árunum fyrir faraldurinn og samkvæmt tölum frá Hagstofunni jókst fjöldi hótelherbergja á landinu öllu um 80% á fimm ára tímabili og fór úr 6.130 herbergjum í júní 2014 upp í 11.022 herbergi í júní 2019. Eftir að faraldurinn skall á tóku mörg hótel upp á því að loka dyrum sínum og helmingaðist þá framboð hótelherbergja. Í kjölfarið voru ýmis áform um uppbyggingu nýrra hótela sett til hliðar eða áformum breytt í byggingu íbúða. Framkvæmdum var þó haldið áfram í sumum tilvikum eins og við byggingu Marriott Edition hótelsins við hlið Hörpu sem opnaði í lok síðasta árs, og Grandi sem Center Hotels opnaði síðasta sumar, en það er 195 herbergja hótel í gamla Héðinshúsinu á Seljavegi.

Fréttin er hluti af lengri umfjöllun í nýjasta tölublaði Viðskiptablaðsins.