Íbúðaframkvæmdir standa nú yfir í Mývatnssveit en íbúðirnar eru ætlaðar starfsmönnum Jarðbaðanna við Mývatn. Þetta kemur fram í ársreikningi félagsins en alls verða sex íbúðir byggðar fyrir starfsfólkið.

Jarðböðin byrjuðu fyrst að byggja íbúðir fyrir starfsmenn sína árið 2017 og voru þá tvö raðhús með sjö íbúðum byggð ofan á þær tvær íbúðir sem félagið átti fyrir.

Íbúðaframkvæmdir standa nú yfir í Mývatnssveit en íbúðirnar eru ætlaðar starfsmönnum Jarðbaðanna við Mývatn. Þetta kemur fram í ársreikningi félagsins en alls verða sex íbúðir byggðar fyrir starfsfólkið.

Jarðböðin byrjuðu fyrst að byggja íbúðir fyrir starfsmenn sína árið 2017 og voru þá tvö raðhús með sjö íbúðum byggð ofan á þær tvær íbúðir sem félagið átti fyrir.

Guðmundur Þór Birgisson, framkvæmdastjóri Jarðbaðanna, segir að húsnæðisskortur á svæðinu hafi verið meginástæða þess að fyrirtækið lagðist í framkvæmdirnar.

„Ástæðan var einfaldlega sú að hér var ekkert til af lausu húsnæði og því erfitt að ráða starfsmenn til Jarðbaðanna. Við höfum líka áhuga á að bæta við heilsársstarfsmönnum og því var farið í þessar íbúðabyggingar.“

Flestir starfsmenn Jarðbaðanna búa í Mývatnssveit, annaðhvort í íbúðum á vegum Jarðbaðanna eða í eigin húsnæði. Stefnt er að því að opna nýjan baðstað árið 2025 og segir Guðmundur að ljóst væri að þá þyrfti að fjölga starfsfólki.

„Það var því ákveðið árið 2022 að byggja tvö raðhús í viðbót með samtals átta íbúðum. Við byrjuðum á fyrra raðhúsinu haustið 2023 og tókum það svo í notkun á vormánuðum 2024.“

Guðmundur segir að á næsta ári sé svo stefnt að því að byggja seinna raðhúsið sem inniheldur þrjár íbúðir. Jarðböðin verða þá með 17 íbúðir í leigu til starfsmanna.

Framkvæmdakostnaður áætlaður um 2,7 milljarðar

Velta Jarðbaðanna jókst um 8,6% milli ára og nam 1,1 milljarði króna í fyrra. Hagnaður félagsins nam 417 milljónum samanborið við 392 milljónir árið áður.

Á síðasta ári störfuðu 59 starfsmenn í 30 stöðugildum á ársgrundvelli hjá félaginu. Laun og launatengd gjöld námu 318 milljónum.

Jarðböðin fjárfestu í fasteignum og lóðum fyrir meira en milljarð á síðasta ári, sem skýrist einkum af hinu nýja baðhúsi. Áætlaður framkvæmdakostnaður þess nemur um 2,7 milljörðum króna.

„Áætlanir stjórnenda gera ráð fyrir að ný aðstaða, sem rísi suðaustan við núverandi lón, verði tilbúin á vormánuðum 2025 og gert er ráð fyrir að framkvæmdir trufli ekki daglega starfsemi að neinu ráði. Á þessu stigi er ekki fulljóst hvort eða með hvaða hætti hluti núverandi eigna mun nýtast í framtíðinni en líklegt að eldra húsnæði verði að mestu eða öllu leyti rifið,“ segir í ársreikningnum.

Eignir Jarðbaðanna voru bókfærðar á 2,5 milljarða króna samanborið við rúma 2 milljarða árið áður. Eigið fé var um 2,1 milljarður. Stjórn lagði til við aðalfund að greiddur yrði út arður að fjárhæð 106,5 milljónir vegna síðasta rekstrarárs.

Fjórir stærstu hluthafar Jarðbanna í árslok 2023

Hluthafi Eignarhlutur
Norðurböð 44,1%
Íslenskar heilsulindir (Bláa lónið) 25,5%
Landsvirkjun 19,1%
Landeigendur Voga 6,8%