Björgólfur Thor Björgólfsson, annars vegar, og Fiskveiðihlutafélagið Venus hf., Hvalur hf. og þrjú hópmálsóknarfélög hluthafa Landsbanka Íslands, hins vegar, hafa samþykkt að ljúka öllum málum sín á milli með sátt.

Hluti af samkomulaginu felur í sér að Björgólfur Thor hefur samþykkt að greiða stefnendum sáttagreiðslu, samtals 1.050 milljónir íslenskra króna, til að ljúka málunum.

„Þá er liður í samkomulagi aðila að Urriðahæð ehf., félag undir yfirráðum Róberts Wessman, eða félög sem honum tengjast fá engan hlut í þeirri greiðslu,“ segir í fréttatitilkynningu.

Málin umræddu hafa átt sér langa sögu og verið til meðferðar á öllum dómstigum á löngu árabili. „Málsaðilar eru sammála um að ljúka málunum með sátt.“

Björgólfur Thor: Þjóðþrifaverk að binda endi á þessa lönguvitleysu

Sérstaklega er tiltekið í sáttinni að í þessari greiðslu og samkomulagi um sáttina sé engin viðurkenning fólgin af hálfu Björgólfs Thors á sök eða bótaábyrgð.

„Þrátt fyrir að skuldir Landsbankans, þar með talið Icesave, hafi verið greiddar að fullu og sjálfur hafi ég fyrir löngu lokið uppgjöri skulda minna við Landsbankann og aðra, hefur þetta mál velkst um í dómskerfinu í tólf ár. Um er að ræða eitt flóknasta dómsmál sem komið hefur fyrir íslenska dómstóla sem hefði auðveldlega getað teygst áfram í sex ár til viðbótar; með tilheyrandi kostnaði og óþægindum. Mat ég það því sem þjóðþrifaverk að binda enda á þessa lönguvitleysu,“ segir Björgólfur Thor.

„Tíma mínum og íslenskra dómstóla er betur varið í annað en endalausar deilur um eldgamalt mál og fannst mér því rétt að ljúka þessum málum núna, þótt ég viðurkenni enga sök eða bótaskyldu og hafi mótmælt öllum ávirðingum með gildum rökum.“

Jóhannes Bjarni Björnsson, lögmaður á Landslögum, sem rak málið fyrir stefnendur, segir í tilkynningunni að það sé ánægjulegt að náðst hafi niðurstaða og sátt í þessum málaferlum sem hafi verið flókin og tímafrek.

„Eru umbjóðendur mínir ánægðir með þau málalok sem nú liggja fyrir í formi sáttargreiðslu sem staðfestir mikilvægi málshöfðunar þeirra,“ segir Jóhannes Bjarni.

Að öðru leyti eru aðilar sammála um að tjá sig ekki frekar opinberlega um sáttina eða efni hennar.

Um hópmálin

Landsbanki Íslands hf. var tekinn yfir af Fjármálaeftirlitinu 7. október 2008. Stærsti hluthafi bankans á þeim tíma var Samson eignarhaldsfélag ehf. en Björgólfur Thor átti í gegnum eignarhaldsfélög hlut í því félagi og var stjórnarformaður félagsins.

Árið 2011 var auglýst í dagblöðum eftir þátttöku hluthafa Landsbanka Íslands í undirbúningi að mögulegri hópmálsókn gegn Björgólfi Thor. Var Ólafur Kristinsson, lögmaður og hlutabréfaeigandi í bankanum, skráður fyrir auglýsingunni.

Á árinu 2012 lagði Vilhjálmur Bjarnason fram beiðni um skýrslutökur í Héraðsdómi Reykjavíkur til öflunar á sönnunargögnum í málinu. Þær skýrslutökur fóru síðan fram á árinu 2014 að gengnum sjö dómum Hæstaréttar um málið. Á sama tíma voru rekin mál til öflunar á gögnum frá slitastjórn Landsbanka Íslands.

Á árinu 2015 var höfðað hópmál gegn Björgólfi Thor til viðurkenningar á bótaskyldu á þeim forsendum að ekki hafi verið rétt greint frá lánveitingum og tengslum hans við Landsbanka Íslanda í reikningnum bankans og hann hafi átt þar hlut að máli sem og að ekki hafi verið lagt rétt mat á yfirtökuskyldu Samson eignarhaldsfélags ehf. Voru þátttakendur í málsókninni um 270 einstaklingar og félög. Var því máli vísaði því frá dómi af Hæstarétti árið 2016.

Málin fimm sem hafa nú verið sætt voru höfðuð árið 2016, en að þeim stóðu sömu aðilar og fyrr. Þau mál hafa frá þeim tíma gengið upp og niður í dómskerfinu. Þeim var í fyrstu vísað frá en Hæstiréttur snéri þeirri niðurstöðu við. Síðan var sýknað vegna fyrningar í málum Fiskveiðafélagsins Venusar hf. og Hvals hf. í héraðsdómi og Landsrétti en Hæstiréttur ómerkti þá niðurstöðu og vísaði málinu aftur til héraðsdóms.

Ágreiningur um öflun gagna og skýrslutökur hefur ítrekað komið til úrskurðar í héraðsdómi og Landsrétti. Eins hefur ágreiningur um hæfi dómenda í málinu ítrekað komið til úrskurðar á öllum dómstigum. Málin eru nú til meðferðar í héraðsdómi og leit að sérfróðum meðdómanda hefur staðið yfir um nokkurt skeið í kjölfar þess að Landsréttur úrskurðaði á árinu 2023 um skort á hæfi manns sem hafði verið tilnefndur.

Hafa aðilar nú ákveðið að ljúka þessum málaferlum með samkomulagi um sátt.