Míla hefur sent frá sér tilkynningu þar sem fjarskiptainnviðafélagið fagnar ákvörðun Fjarskiptastofu sem birt var í gær. Ákvörðunin felur í sér niðurfellingu kvaða á hendur Mílu á tveimur mikilvægustu undirmörkuðum fjarskipta á Íslandi þar sem yfir 80% landsmanna búa, þar með talið stór-höfuðborgarsvæðinu.

Það er mat Fjarskiptastofu að á því svæði ríki virk samkeppni og byggir það mat á ítarlegri markaðsgreiningu sem fól í sér samstarf við innlenda hagsmunaaðila, Samkeppniseftirlitið og Eftirlitsstofnun EFTA í Brussel.

„Ákvörðun Fjarskiptastofu felur í sér að kvaðir eru felldar niður á Mílu á mörkuðum fjarskipta á Íslandi þar sem yfir 80% landsmanna búa. Hún er samkeppni og íslenskum neytendum í hag,“ segir Erik Figueras Torras, forstjóri Mílu.

SKE þurfi að ryðja úr vegi óréttlætanlegum kvöðum

Um leið og Míla fagnar framangreindri „tímamótaákvörðun“ Fjarskiptastofu vill fyrirtækið benda á að enn eru í fullu gildi kvaðir á Mílu á sömu mörkuðum samkvæmt ákvörðun Samkeppniseftirlitsins (SKE) frá árinu 2022. Þær þyrfti að fella niður til samræmis við ákvörðun Fjarskiptastofu að mati fyrirtækisins.

„Samkeppniseftirlitið hefur þýðingarmiklu hlutverki að gegna við að standa vörð um virka samkeppni, veita markaðsaðilum aðhald og ryðja úr vegi mögulegum hindrunum, sem og kvöðum sem ekki eru lengur réttlætanleg skilyrði fyrir,“ segir í tilkynningunni.

Síminn seldi Mílu til sjóðs í stýringu franska sjóðastýringafyrirtækisins Ardian árið 2022. Sem hluti af sátt samrunaaðila við SKE var Míla skuldbundin til að lúta tilteknum skilyrðum í starfsemi sinni samkvæmt ákvörðun 16/2023.

Míla, innviðafyrirtæki sem starfar á heildsölumarkaði fjarskipta á Íslandi, segist bjóða aðgang á samkeppnishæfum kjörum til allra öllum fjarskiptafyrirtækjum sem selja þjónustu til einstaklinga og fyrirtækja aðgang að kerfum, innviðum og þjónustu Mílu.

Fjarskiptainnviðafélagið starfi á virkum samkeppnismarkaði og mætir öflugri samkeppni víða um land „ekki síst á stór-höfuðborgarsvæðinu og Norðurlandi“.

„Virk samkeppni er einungis möguleg þegar keppinautar búa við jafna samkeppnisstöðu.“