Bókunarstaða á gististöðum er góð á landinu öllu samkvæmt bókunarsíðunni booking.com, en búið er að bóka yfir 80% herbergja flestar helgar í júlí og í sums staðar á landinu er allt orðið uppbókað

Til að lesa meira

Hægt að er kaupa áskrift að Viðskiptablaðinu, Fiskifréttum og Frjálsri verslun hér.

Verð frá 4.495 kr. á mánuði