Tekist hefur verið á um gagnsemi Covid bóluefnanna til varnar sjúkdómnum. Með degi hverjum fjölgar rannsóknum í virtum vísindatímaritum sem sýna fram á skaðsemi efnanna. Þá vekur undrun allur sá fjöldi afreksfólks í íþróttum sem skyndilega veikjast eða jafnvel látast á vellinum án nokkurrar skýringar.

Á Íslandi hafa heilbrigðisyfirvöld enga skýringu gefið á miklum fjölda umframdauðsfalla – 18% - á árinu 2022. Þetta er mikill fjöldi dauðsfalla að teknu tilliti til þess að faraldurinn var þá að mestu gengin yfir. Þá vekja dauðsföllin spurningar vegna þess að á árinu 2021 þáðu landsmenn liðlega 540.000 skammta af bóluefnum sem hefðu átt að draga úr dauðsföllum á árinu 2022 ef kynntur tilgangur bóluefnanna hefði gengið eftir.

Grunsemdum um að skýring á umframdauðsföllunum sé að leita til bólusetninganna hafa stjórnvöld eðli máls samkvæmt ekki tekið undir. Í ljósi veikinda og dauðsfalla á liðnu ári sem snert hafa flestar fjölskyldur landsins velti höfundur fyrir sér hvort fyrirliggjandi væru opinberar tölulegar upplýsingar sem gætu tekið af vafa í þessum efnum.

Evrópska hagstofan (Eurostat) fær reglulega frá Hagstofum aðildarlanda Evrópska efnahagssvæðisins upplýsingar um látna ásam fleiri tölfræðilegum gögnum um hagi í hverju landi. Á heimasíðu Landlæknisembættisins eru upplýsingar um fjölda daglegra bólusetninga frá upphafi. Samanburður þessara talna gæti orðið vísbending um hvort bólusetningar yllu dauðsföllum. Niðurstaðan var eftirfarandi:

Fylgni er á milli fjölda mRNA bólusetninga og umframdauðsfalla á Íslandi. Einum til tveimur mánuðum eftir að bólusetningum fjölgar koma áhrifin fram í aukningu dauðsfalla. Línuritið sýnir þetta samband þegar áhrif 81 þúsund bólusetninga í janúar og febrúar 2022 koma fram í aukningu dauðsfalla í mars. Afleiðingar þess að bólusetja 20% Íslendinga á nokkrum vikum í byrjun árs leiddi til hlutfallslegs metfjölda dauðsfalla í Evrópu í mars mánuði þegar þau urðu 54,4% umfram það sem búast mátti við miðað við reynslu síðustu fimm ára. Í maí og júní voru 18 þúsund einstaklingar sprautaðir sem leiddi til 36,2% umframdauðsfalla í júlí. Kraftur var svo næst í bólusetningum í september og október þegar rúmlega 27 þúsund voru bólusettir. Afleiðingar þessa endurspeglast í umframdauðsföllum upp á 12,7% í nóvember, 29,8% í desember og 28,8% í janúar 2023.

Hér með skora ég á heilbrigðisráðherra að taka af allan vafa um hugsanlega skaðsemi Covid bóluefnanna. Það getur ráðherrann gert með því að láta taka saman gögn og greina tölfræðilega um Íslendinga sem þegið hafa bólusetningar og á hvaða dögum. Bera þær saman við gögn um látna bólusetta einstaklinga og upplýsingar um bólusetta sem leitað hafa til heilbrigðisstofnana í kjölfar bólusetninga. Samanburður yrði gerður við gögn með hliðstæðum upplýsingum um þá einstaklinga sem ekki létu bólusetja sig. Gagnavinnslu af þessum toga er auðveldlega hægt að framkvæma með ópersónugreinanlegum hætti þannig að skilyrði Persónuverndar séu uppfyllt. Gögnin úr athuguninni yrðu gerð aðgengileg áhugasömum til greiningar.

Höfundur er eftirlaunaþegi.