Sjálfbærni er orðið tískuorð. Þekkingu okkar hefur fleygt áfram, en innan um vaxandi vitund eru ranghugmyndir og goðsagnir um sjálfbærni. Hér langar mig að afhjúpa sjö af algengustu mýtunum um sjálfbærni og varpa ljósi á þetta mikilvæga málefni.

1. Sjálfbærni snýst aðeins um umhverfið

Raunveruleiki: Þó að umhverfisvernd sé einn af lykilþáttum sjálfbærni er hún ekki eina áherslan. Sönn sjálfbærni nær einnig til félagslegs jöfnuðar og efnahagslegrar hagkvæmni, sem oft er nefnt þrefaldur árangur. Að taka á félagslegum þáttum eins og fátækt, ójöfnuði og mannréttindum er nauðsynlegt til að ná fram sjálfbærri þróun.

2. Sjálfbærni er dýr og óviðráðanleg fyrir fyrirtæki

Raunveruleiki: Þó það feli í sér fjárfestingu að innleiða sjálfbærar aðferðir, leiða þær oft til langtímasparnaðar og ávinnings. Fjárfestingar í orkunýtingu, minnkun úrgangs og verndun auðlinda geta leitt til kostnaðarsparnaðar og aukinnar skilvirkni. Sanngirni, gagnsæi og jafnrétti auka einnig hróður fyrirtækja og gera þau af eftirsóttum vinnustöðum.

3. Sjálfbærni er aðeins fyrir stór fyrirtæki

Raunveruleiki: Sjálfbærni hentar fyrirtækjum af öllum stærðum, þar með talið lítil og meðalstór fyrirtæki. Lítil og meðalstór fyrirtæki mynda virðiskeðju hagkerfa og geta notið góðs af því að tileinka sér sjálfbæra starfshætti eins og vistvænar framleiðsluaðferðir, siðferðilegar ákvarðanir og samfélagsþátttöku.

4. Mín hegðun skiptir ekki máli í stóru mynd sjálfbærni

Raunveruleiki: Sérhver einstaklingur skiptir máli með daglegu vali sínu og gjörðum. Hvort sem það er að draga úr persónulegri orkunotkun, lágmarka sóun, styðja við sjálfbær vörumerki eða hvetja til stefnubreytinga. Einstakar aðgerðir stuðla sameiginlega að jákvæðum umhverfis- og félagslegum árangri.

5. Sjálfbærni er tískubóla sem mun hverfa

Raunveruleiki: Sjálfbærni er ekki tískustefna heldur raunverulegt alþjóðlegt viðfangsefni sem knúið er áfram af brýnum umhverfislegum, félagslegum og efnahagslegum áskorunum. Eftir því sem vitundin eykst og reglur herðast, eru fyrirtæki og stjórnvöld í auknum mæli að samþætta sjálfbærni í starfsemi sína og stefnu, sem ýtir okkur í átt að sjálfbærari framtíð.

6. Sjálfbærni er aðeins fyrir þróuð lönd

Raunveruleiki: Sjálfbærni er alþjóðlegt mál sem snertir öll lönd, óháð þróunarstigi þeirra. Þróunarlönd standa oft frammi fyrir meiri umhverfis- og félagslegum áskorunum, svo sem fátækt, mengun og auðlindaskorti, sem gerir sjálfbæra þróun enn mikilvægari fyrir framtíðarhagsæld þeirra.

7. Sjálfbærni er ein aðferð sem hentar öllum

Raunveruleiki: Sjálfbærni er margþætt hugtak sem krefst sérsniðinna lausna til að takast á við fjölbreyttar áskoranir og samhengi. Það sem virkar fyrir eina stofnun eða samfélag virkar kannski ekki fyrir aðra. Að taka á móti fjölbreytileika, nýsköpun og samvinnu er nauðsynlegt til að þróa árangursríkar og heildstæðar sjálfbærniáætlanir.

Niðurstaða

Þegar við afhjúpum þessar algengu mýtur verður ljóst að sjálfbærni er flókið og margþætt viðfangsefni sem krefst sameiginlegra aðgerða og skuldbindinga frá einstaklingum, fyrirtækjum, stjórnvöldum og samfélaginu öllu.

Í haust ætla Opni Háskólinn í Reykjavík og Festa, miðstöð um sjálfbærni að setja á laggirnar Sjálfbærniskólann þar sem stjórnendur og sérfræðingar geta undirbúið sig fyrir auknar sjálfbærnikröfur til fyrirtækja. Með því að eyða ranghugmyndum og horfast í augu við staðreyndir sjálfbærni, getum við unnið saman að því að byggja upp seigari, sanngjarnari og sjálfbærari fyrirtæki - og sjálfbærari framtíð fyrir komandi kynslóðir.

Ketill Berg Magnússon er mannauðsstjóri Marel í Norður Evrópu og einn af gestgjöfum Sjálfbærniskólans í Opna háskólanum.