Miklar áskoranir eru fram undan í íslensku heilbrigðiskerfi vegna öldrunar þjóðarinnar. Meðal þeirra er rekstur hjúkrunarheimila en ljóst er að verulega þarf að fjölga rýmum á komandi árum.

Samkvæmt mannfjöldaspám Hagstofunnar verða 70% fleiri einstaklingar 70 ára og eldri árið 2040 en nú. Enn fremur er fyrirséð að einstaklingum á aldrinum 80-89 ára, algengasta aldurshópnum á hjúkrunarheimilum, fjölgi um 120% á sama tímabili.

Í skýrslu sem fjármálaráðuneytið birti í fyrra um árangur fjárveitinga í þjónustu við aldraða segir að fram til ársins 2040 sé áætlað að byggja þurfi 2.600 ný rými fyrir utan þau rými sem þegar voru á framkvæmdaáætlun.

Kostnaður við byggingu þeirra rýma sem upp á vantar var áætlaður um 125 milljarðar króna með búnaði. Heildarfjöldi hjúkrunarrýma árið 2040 yrði þá um 6.100 og kostnaður við rekstur þeirra um 90 milljarðar á ári.

Samkvæmt tölfræði heilbrigðisráðuneytisins voru 2.790 almenn hjúkrunarrými auk 163 hjúkrunarrýma fyrir sértækari þjónustu í árslok 2022. Af heildarfjöldanum eru 34% á vegum stofnana ríkisins og sveitarfélaga, 28% á vegum sjálfseignarsamtaka og 27% hjá félagasamtökum. Einungis 11% eru í höndum einkafyrirtækja.

85/15 leiðin yfirleitt farin

Af framkvæmdaáætlun um byggingu hjúkrunarrýma að dæma má sjá að hið opinbera stendur að baki meginþorra stórra uppbyggingarverkefna þar sem framkvæmdakostnaður skiptist yfirleitt þannig að ríkissjóður greiðir 85% og sveitarfélag 15%.

Meðal verkefna sem fylgja þessari leið er uppbygging á 80 íbúa hjúkrunarheimili í Glerárhverfi á Akureyri, 80 íbúa heimili í Reykjanesbæ, 120 íbúa heimili í Kópavogsbæ og heimili með 140 rýmum í Grafarvogi. Sama leið var farin með nýja 60 íbúa hjúkrunarheimilið á Selfossi sem opnaði í fyrra.

Í nýjustu fjármálaáætun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að á árunum 2024–2028 verði tekin í notkun a.m.k. 394 ný hjúkrunarrými og 125 endurbætt rými. Á umræddu fimm ára tímabili var áætlað að verja 21 milljarði króna í framlög til fjárfestingu í hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu.

Fréttin er hluti af ítarlegri umfjöllun um málið í Viðskiptablaðinu sem kemur út í fyrramálið. Áskrifendur geta nálgast greinina í heild sinni hér.