Hver erlendur ferðamaður í Reykjavík eyðir nærri fimm sinnum hærri upphæð á hverjum sólarhring en ferðamaður á Hvammstanga. Þetta er meðal niðurstaðna sem kynntar voru í dag úr ferðavenjukönnun á átta stöðum á landinu síðastlið sumar. Helstu niðurstöður sýna í stuttu máli að ferðavenjur og útgjöld erlendra gesta voru talsvert ólík eftir stöðum og lá helsti munurinn í ástæðum heimsóknar, dvalartíma og neyslumynstri gesta. Ferðamálastofa greinir frá þessu í fréttatilkynningu.

Í könnuninni var lögð áhersla á greiningu ýmissa einkennandi þátta ferðamanna á rannsóknarsvæðunum s.s. búsetulandi, ferðamáta, gistimáta og dvalarlengd auk þess sem ástæða heimsóknar og útgjaldamynstur þeirra var skoðað.

Meðalútgjöld ferðamanna á sólarhring voru hæst í Reykjavík þar sem gisting, veitingar og afþreying voru veigamestu útgjaldaliðirnir. Gestir staðanna voru almennt ánægðir með dvölina og víða komu fram jákvæðar athugasemdir um náttúrufegurð og þjónustu en þó var einnig greinileg óánægja með hátt verðlag.

Um könnunina

Ferðamálastofa fól , Rannsóknamiðstöð ferðamála að framkvæma könnunina sumarið 2018. Könnunin náði til átta áfangastaða: Reykjavíkur, Reykjanesbæjar, Víkur, Stykkishólms, Ísafjarðar, Hvammstanga, Húsavíkur og Egilsstaða.

Útgjöld lægst á Hvammstanga

Sem fyrr segir sýna helstu niðurstöður að ferðavenjur og útgjöld voru talsvert ólík eftir stöðum og lá helsti munurinn í ástæðu heimsóknar, dvalartíma og neyslumynstri gesta. Þar sem meðalútgjöld á sólarhring voru hæst, þ.e. í Reykjavík, voru alls 38 þúsund kr. Í höfuðborginni voru gisting, veitingar og afþreying veigamestu útgjaldaliðirnir. Vægi útgjaldaliða var hins vegar nokkuð ólíkt eftir stöðunum og til að mynda var hæsti útgjaldaliðurinn á Húsavík afþreying þar sem vægi hvalaskoðunar er mikið. Á Húsavík voru útgjöldin um 18 þúsund krónur á sólarhring. Lægst voru þau á Hvammstanga, um 8 þúsund krónur.

Dvelja lengst í höfuðborginni

Tjaldsvæðin voru vinsælli gistimáti á landsbyggðinni en á suðvestur horninu þar sem hótelgisting og einkagisting s.s. Airbnb voru algengari. Lengst dvöldu gestir í höfuðborginni en styst á Hvammstanga.

Hlutfall farþega með skemmtiferðaskipum var hæst á Ísafirði þar sem tæpur helmingur gesta notaði þann ferðamáta. Á öðrum stöðum var bílaleigubíll vinsælasti ferðamáti gesta.