Sýn og Ljósleiðarinn, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, undirrituðu í dag kaupsamning um þriggja milljarða króna kaup Ljósleiðarans á stofnneti Sýnar og 12 ára þjónustusamning milli félaganna um heildsöluaðgang og þjónustu yfir burðar- og aðgangsnet Ljósleiðarans, sem og þjónustu um internettengingar til útlanda.

Tilkynnt var um einkaviðræður félaganna þann 5. september síðastliðinn. Fyrirvari er í samningunum um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Áður hafði Ljósleiðarinn aflétt fyrirvörum vegna fjármögnunar og áreiðanleikakönnunar.

Í tilkynningu Sýnar til Kauphallarinnar segir að kaupsamningsgreiðsla verði innt af hendi í áföngum á næstu mánuðum og kaupverðið verði að fullu greitt eigi síðar en 12 mánuðum frá afhendingu hinna seldu eigna.

Hinar seldu eignir eru bókfærðar á 564 milljónir króna hjá Sýn og því nemur söluhagnaður félagins 2.436 milljónum sem mun bókfærast að fullu við afhendingu.

Gert er ráð fyrir að viðskiptin hafi jákvæð áhrif á rekstrarkostnað Sýnar um 100 milljónir króna nettó á ári. Þá lækki árleg fjárfestingaþörf í kringum 120 milljónir yfir samningstímann.

„Það er ánægjulegt fyrir Sýn að klára samninga við Ljósleiðarann þar sem við seljum öflugt stofnnet sem félagið hefur byggt upp síðustu 22 ár. Með þessu skerpum við enn betur á fókus okkar á viðskiptavini félagsins og treystum á Ljósleiðarann í uppbyggingu og viðhaldi hágæða ljósleiðaranets um allt land á samkeppnishæfum kjörum. Með þjónustusamningi tryggjum við okkur aðgang að öruggum tengingum, auknum hraða og háu þjónustustig næstu 12 árin,“ segir Yngvi Halldórsson, forstjóri Sýnar.

„Þessi einföldun á rekstri innviða félagsins skilar sér í lægri fjárfestingaþörf og lægri rekstrarkostnaði til framtíðar. Viðskiptin munu styrkja efnahag og lausafjárstöðu Sýnar hf. og gera félagið enn betur í stakk búið að sækja fram og auka markaðshlutdeild á fjarskipta- og fjölmiðlamarkaði.“

„Við Ljósleiðarafólk fögnum þessum samningum við Sýn einkum af þremur ástæðum. Við kaupum stofnnet af Sýn sem hjálpar okkur að auka fjarskiptaöryggi í landinu til mikilla muna með nýjum öflugri landshring. Til viðbótar styrkjum við heilbrigða samkeppni á fjarskiptamarkaði með því að bjóða fólki og fyrirtækjum upp á val um gagnaflutninga um ljósleiðara sem víðast um landið. Loks tryggjum við áframhaldandi gott samstarf við Sýn sem hefur verið einn mikilvægasti viðskiptavinur Ljósleiðarans frá upphafi,“ Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans.

„Þjónustusamningurinn bætist nú við fyrri samninga við Nova og Farice og eykur hagkvæmni fjárfestinganna sem Ljósleiðarinn stendur í.

Gagnaflutningar og tenging við Netið eru orðin svo snar þáttur í öllu okkar lífi að hvort sem það er í vinnu eða leik þá kostar netleysi veruleg óþægindi ef ekki stökustu vandræði eða hreinlega hættu. Ljósleiðarinn er stoltur af því að leiða saman fjölda aðila við að setja saman nýjan öflugri landshring fjarskipta sem í senn eykur öryggi og eflir samkeppni.“

Yngvi og Erling Freyr við undirritun samninganna í dag.
© Aðsend mynd (AÐSEND)