Hagnaður raforkusalans Orkusölunnar, dótturfélags Rarik, nam 39 milljónum króna í fyrra og dróst saman um rúman helming milli ára.

Tekjur námu 5,7 milljörðum og jukust um ríflega 15%, en rekstrargjöld voru yfir 5,3 milljarðar og jukust um tæp 18%. Afskriftir námu 455 milljónum og fjármunatekjur 89.

Heildareignir námu 18,6 milljörðum í árslok og eigið fé 15,4, eiginfjárhlutfall var því 77%. Greidd laun voru 398 milljónir og ársverk 27. Greiddar voru 250 milljónir í arð og stjórn leggur það sama til á þessu ári.