Fyrirtækjaráðgjöf Kviku hefur komist að þeirri niðurstöðu að kaupverð HB Granda á öllu hlutafé í Ögurvík sé lægra heldur en markaðsvirði eigna Ögurvíkur. Þó er tekið fram að ráðgefendur bankans geti ekki nema að takmörkuðu leyti metið á sjálfstæðan hátt möguleg samlegð af kaupunum og reiðir hún sig þar á stefnu stjórnenda HB Granda.

Þetta kemur fram í samantekt minnisblaðs sem nú hefur verið birt en á hluthafafundi HB Granda þann 16. október síðastliðinn var það samþykkt að fela Fyrirtækjaráðgjöf Kviku banka það verkefni að meta fyrirhuguð kaup.

„Niðurstaða verðmatslíkans FRK, að teknu tilliti til mats stjórnenda HB Granda á væntum samlegðaráhrifum í kjölfar kaupanna, er að áætlaður ávinningur HB Granda af viðskiptunum, sé miðað við gengi evrunnar við gerð kaupsamningsins, á bilinu 19,2-38,2 m.evra eða 19,4% - 38,6% af kaupverði Ögurvíkur. Samandregið er það mat FRK að séu forsendur stjórnenda HB Granda raunhæfar séu þau viðskipti sem hér er fjallað um hagfelld fyrir HB Granda," segir í niðurstöðunum.

Fram kemur í tilkynningu frá stjórn HB Granda að hún geri ekki athugasemdir við minnisblaðið eða niðurstöðurnar.