Landsvirkjun og Thorsil hafa skrifað undir samning um afhendingu á rafmagni til kísilvers Thorsil í Helguvík í Reykjanesbæ. Um er að ræða allt að 55 megavött af afli eða sem samsvarar 460 gígavattstundum af orku á ári. Afhending hefst árið 2018 þegar ráðgert er að gangsetja kísilverið.

Orkan verður afhent í áföngum úr núverandi aflstöðvakerfi Landsvirkjunar. Fyrirtækið nú tvær virkjanir í byggingu, stækkun Búrfellsvirkjunar og jarðvarmavirkjun að Þeistareykjum.

Samningurinn er háður tilteknum skilyrðum og þarf meðal annars að hljóta samþykki Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) til þess að öðlast fullnaðargildi.

Kísilver Thorsil mun framleiða um 54.000 tonn af kísilmálmi á ári og nota til þess 87 MW af raforku, eða um 730 GWst á ári. Um 130 starfsmenn munu starfa hjá verksmiðjunni.