Stjórnendur fyrirtækja í tækni- og hugverkaiðnaði vænta 77% fjölgunar starfsfólks á næstu fimm árum samkvæmt nýrri greiningu frá Samtökum iðnaðarins.

Fjölgunin samsvarar 2.498 starfsmönnum við þá 3.224 sem eru starfandi og myndi þá heildarfjöldi starfandi í þessum fyrirtækjum verða 5.722 gangi áætlanir eftir.

Í greiningunni kemur einnig fram að 63% stjórnenda segja að erfiðleikar við að finna rétt starfsfólk hafi heft vöxt fyrirtækjanna og jafnhátt hlutfall stjórnenda segja að innlent menntakerfi muni ekki mæta færniþörf.

„Sérfræðimenntað starfsfólk er stærsti hluti starfandi í tækni- og hugverkafyrirtækjum. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar segja 66% að sérfræðimenntað vinnuafl sé 81-100% af fjölda starfandi hjá fyrirtækinu. 26% segja að hlutfallið sé 61-80%. Um 8% segja að hlutfallið sé 41-60%,“ segir jafnframt í greiningu.

Að mati Samtaka iðnaðarins þarf að efla innlent menntakerfi en að sama skapi liðka fyrir komu erlendra sérfræðinga til landsins með því að auka skattahvata til erlendra sérfræðinga, markaðssetja Ísland í auknum mæli sem nýsköpunarland og sníða af vankanta í umsóknarferli um atvinnu- og dvalarleyfi sem hafa valdið því að ferlið er tímafrekt og ófyrirsjáanlegt.