Skatturinn hefur ákveðið að leggja af svokallað viðbótarlaunakerfi, sem einnig hefur verið kallað bónuskerfi í fjölmiðlaumfjöllun síðustu vikna, og samið við aðildarfélög BHM um slíka breytingu sem tekur gildi frá og með síðustu áramótum.

„Nú er svo komið að þó að Skatturinn og aðildarfélög í BHM telji umrætt viðbótarlaunakerfi vera nútímalegt og gott kerfi sem hafi reynst öllum samningsaðilum vel, þá verður ekki við það unað í ljósi þeirrar stefnu sem umræðan um það hefur tekið,“ segir í tilkynningu á vef Skattsins.

Hluti af launakerfi hjá háskólamenntuðum starfsmönnum Skattsins síðustu ár er greiðsla viðbótarlauna. Samkvæmt kerfinu fær fjórðungur BHM starfsmanna í hverri starfseiningu Skattsins viðbótarlaun á hverju sex mánaða tímabili. Sú fjárhæð sem varið er í viðbótarlaun nemur 2% af launum allra BHM starfsmanna hjá Skattinum.

Kerfið á uppruna sinn í bókun 2 í samkomulagi um framlengingu og breytingar á kjarasamningi BHM, frá 28. maí 2014 við ríkið en nánari útfærsla hefur átt sér stað í stofnanasamningum Skattsins og viðkomandi stéttarfélaga innan BHM.

Í tilkynningu Skattsins segir að upphaflega hafi þetta verið tilraunaverkefni á vegum ríkisins samkvæmt samningum við aðildarfélög í BHM með þátttöku 31 stofnunar. Skatturinn hafi ekki aðkomu að gerð kjarasamninga en ber að fara eftir þeim og framkvæma m.a. með gerð stofnanasamninga við stéttarfélög.

Í tilkynningunni segir að breytingar á álögðum gjöldum einstaklinga og lögaðila hafi ekki leitt til þess að starfsfólk Skattsins ávinni sér tilkall eða rétt til viðbótarlauna eða annars konar aukagreiðslna.

„Greiðsla viðbótarlauna hefur byggst á heildstæðu mati tiltekinna þátta sem tilgreindir eru í stofnanasamningum. Við mat á þeim atriðum sem til skoðunar hafa komið við greiðslu viðbótarlauna fylgdi Skatturinn handbók BHM og fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá nóvember 2015 og reglum fjármála- og efnahagsráðuneytisins um greiðslu viðbótarlauna til almennra starfsmanna ríkisins.

Fyrst og fremst hefur verið horft til framúrskarandi faglegrar þekkingar, faglegra vinnubragða og sveigjanleika af hálfu starfsmanna, en einnig hefur verið horft til þess þegar tímabundið vinnuálag hefur verið umtalsvert mikið.“

Miðað að því að draga úr trúverðugleika skattyfirvalda

Samkvæmt tilkynningunni hafa aðildarfélög í BHM staðfest að framkvæmd Skattsins um gerð stofnanasamninga sé í fullu samræmi við ákvæði kjarasamninga og þær reglur og leiðbeiningar sem samningsaðilar hafa gefið út.

Jafnframt hafi aðildarfélögin ekki séð vankanta á framkvæmd Skattsins á viðbótarlaunakerfi stofnunarinnar eða að hún samræmist ekki þeim markmiðum sem upphaflega voru sett í kjarasamningi aðildarfélaganna í BHM við fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins.

„Þrátt fyrir þær staðreyndir sem að framan eru raktar þá hefur á opinberum vettvangi verið uppi töluverð gagnrýni á að viðbótarlaun séu hluti af launakerfi Skattsins. Hefur sú gagnrýni og umfjöllun um eðli og framkvæmd viðbótarlaunakerfis hjá stofnuninni m.a. miðað að því að draga úr trúverðugleika skattyfirvalda og varpa rýrð á störf þeirra.“